Նկարագրություն` Օգտագործման մակարդակը՝ 23/33
Մաշվածության կարգ՝ AC5
Հարվածադիմակայության կարգ՝ IC3
Էլեկտրոստատիկությունը՝ Հակաստատիկ
Երաշխիք՝ 25-ից 10 տարի
Չափսեր՝ 10 x 190 x 1282 մմ
(13/32″ x 7 15/32″ x 50 15/32″)
Silent Pro լյուքս կարգի մեկուսիչ շերտ՝ 2 մմ / 3/32″
Բարձրությունը՝ 12 x 190 x 1282 մմ
(15/32″ x 7 15/32″ x 50 15/32″)
Բարելավված սենյակի ձայնամեկուսացում՝ մոտավոր. 30 %*
Բարելավված ձայնային ազդեցությունը՝ 18 Դբ
Հնարավոր կոմպլեկտավորում Silent CT՝ Բարձրությունը՝ 2 մմ / 3/32˝
Բարելավված սենյակի ձայնամեկուսացում՝ 60 %*
Բարելավված ձայնային ազդեցությունը՝  14 Դբ
Oak Elegance* authentic
Oak Kansas* pores rustic
Oak Portland Amber* authentic
Oak Portland Puro* authentic
Highland Oak* textured matt
Chestnut Bianco* textured matt